Kompetencje słowotwórcze dzieci w normie intelektualnej na przykładzie kategorii nazw narzędzi

Word-formative competence of children in intellectual norm on the example of the category names of tools

Autor

  • Renata Marciniak-Firadza Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/65/7

Słowotwórstwo odgrywa istotną rolę w rozwoju językowym i poznawczym dziecka, ponieważ umiejętność interpretacji formacji słowotwórczych, a także aktywne wykorzystanie znajomości reguł tworzenia derywatów to najważniejsze przejawy kompetencji językowej na poziomie leksykalnym. Celem artykułu jest interpretacja lingwistyczna wybranych nazw narzędzi uzyskanych od dzieci w wieku 7–9 lat. Uwaga została w nim zwrócona przede wszystkim na sposób istnienia konstrukcji słowotwórczych w świadomości językowej dzieci w omawianym wieku oraz na to, czy nowo powstałe wyrazy utworzone są zgodnie z istniejącymi w języku polskim wzorcami słowotwórczymi, czy też od tych wzorców odbiegają.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Marciniak-Firadza, R. (2019). Kompetencje słowotwórcze dzieci w normie intelektualnej na przykładzie kategorii nazw narzędzi: Word-formative competence of children in intellectual norm on the example of the category names of tools. Rozprawy Komisji Językowej, 65, 101–117. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/250

Numer

Dział

Artykuły