Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language

Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego

Autor

  • Thomas Daiber Institut für Slavistik, Justus Liebig Universität

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/5

Artykuł w języku angielskim

W artykule omówiono niektóre listy A.A. Szachmatowa i P.I. Żyteckiego z początku XX wieku, w których autorzy zajmują się zagadnieniem ukraińskich przekładów Biblii. Argumenty językowe w korespondencji zanalizowano na tle dziewiętnastowiecznych poglądów na temat „języka narodowego”. Wysnuto wniosek, że obaj lingwiści, chociaż różnią się w poglądach na temat tego, czy Ukraina powinna otrzymać polityczną niezależność, podnoszą swoje argumenty w ramach wspólnego dyskursu.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Daiber, T. (2019). Pavlo Żytec’kyj and Aleksej A. Šachmatov on language ideology and the status of the Ukrainian language: Pawło Żytec’kyj i Aleksiej Szachmatow w sprawie polityki językowej i statusu języka ukraińskiego. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 79–98. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/266

Numer

Dział

Artykuły