Słownictwo ukraińskie ze zbiorów Iwana Wahylewycza (2)

-

Autor

  • Adam Fałowski Katedra Ukrainistyki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Anna Budziak Katedra Ukrainistyki, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/8

Artykuł kontynuuje serię publikacji, w których autorzy przedstawiają rzadkie, dialektalne, niekiedy archaiczne jednostki leksykalne wyekscerpowane z niedawno uporządkowanych i wydanych drukiem słowników ułożonych przez Iwana Wahylewycza. W dwóch wariantach Idyotykonu i w Słowniku języka południowo-ruskiego udało się wyszukać około 700 leksemów, które albo zostały pominięte w słowniku etymologicznym języka ukraińskiego, albo wymagają szerszego komentarza leksykologicznego. W niniejszej publikacji omówiono 36 wyrazów, które zaczynają się na literę W.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Fałowski, A., & Budziak, A. (2019). Słownictwo ukraińskie ze zbiorów Iwana Wahylewycza (2): -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 125–139. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/270

Numer

Dział

Artykuły