Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше

Zjawiska archaiczne w gwarze staroobrzędowców w Polsce

Autor

  • Stefan Grzybowski Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/10

Artykuł w języku rosyjskim

Wyspowa gwara staroobrzędowców w Polsce obok wielu osobliwości związanych z jej funkcjonowaniem nw otoczeniu obcojęzycznym zawiera również pojedyncze przypadki form mających paralele w historii języka rosyjskiego i nieznanych we współczesnych gwarach rosyjskich lub w języku literackim. Do archaicznych można zaliczyć przysłówek исто (‘jak należy’), partykułę дей (‘podobno’, zam. де lub дескать), formę ямаем (‘mamy’ zam. маем), jak też кашчуны

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Grzybowski, S. (2019). Архаические явления в говоре старообрядцев в Польше: Zjawiska archaiczne w gwarze staroobrzędowców w Polsce. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 163–170. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/272

Numer

Dział

Artykuły