Wpływy języka rosyjskiego na polszczyznę – stan i problemy badań

-

Autor

  • Halina Karaś Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/12

Artykuł dotyczy polsko-rosyjskich kontaktów językowych i ich rezultatów w polszczyźnie, zarówno w kraju, jak i poza nim, zwłaszcza na dawnych Kresach Wschodnich. Uwagę skupiono na stanie badań i problemach metodologicznych w badaniach rusycyzmów w języku polskim. Omówiono rodzaje źródeł i ich przydatność do tego typu analizy, wybór metodologii (ujęcie leksykalistyczne lub morfosemantyczne), kryteria i sposoby etymologizacji zapożyczeń rosyjskich, ich typy, chronologię, zasięg i zakres użycia oraz zróżnicowanie terytorialne i społeczne.

 

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Karaś, H. (2019). Wpływy języka rosyjskiego na polszczyznę – stan i problemy badań: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 185–218. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/274

Numer

Dział

Artykuły