O развитии системы названий населенных пунктов смоленского края в XVII –XVIII веках

O rozwoju systemu toponimicznego w kraju smoleńskim w XVII –XVIII wieku

Autor

  • Вера Картавенко Кафедра русского языка, филологический факультет, Смоленский государственный университет, Россия

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/13

Artykuł w języku rosyjskim

Prowadzenie badań nad nazwami miejsc i miejscowości, ich analiza na podstawie wczesnych źródeł i porównanie z nazwami w późniejszych dokumentach pozwala określić procesy rozwoju toponimii kraju smoleńskiego i przedstawić prawidłowości tego rozwoju. Typowe dla wczesnych okresów rozwoju toponimów były konstrukcje opisowe, w których występowała nazwa przedstawianego obiektu, dane właściciela (imię/przezwisko, nazwisko) oraz nazwa obiektu wodnego, znajdującego się w pobliżu danej miejscowości. W charakterze słów-wskazówek w konstrukcjach opisowych odnoszących się do danego obiektu (wsi, pastwiska, pustkowia) mogły być używane słowa река (rzeka), ручей, ручеек (strumień, mały strumień), исток (źródło), озеро (jezioro), речка (rzeczka), колодезь и колодец (źródło) itd. Wsie, sioła, pustkowia w XVII–XVIII w. często miały podwójne nazwy. Mogły to być nazwy oficjalne i ludowe oraz stare i nowe. W późniejszych okresach, wraz z rozwojem i kształtowaniem się nowożytnego systemu toponimicznego, konstrukcje opisowe stopniowo zanikały i były zamieniane na dobrze nam znane nazwy jednowyrazowe.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Картавенко, В. (2019). O развитии системы названий населенных пунктов смоленского края в XVII –XVIII веках: O rozwoju systemu toponimicznego w kraju smoleńskim w XVII –XVIII wieku. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 219–226. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/275

Numer

Dział

Artykuły