К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века

Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku

Autor

  • Алла Кожинова Кафедра теоретического и славянского языкознания, филологический факультет, Белорусский государственный университет
  • Елена Суркова Независимый исследователь, Торонто, Канада

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/17

Artykuł w języku rosyjskim

W artykule rozważane są niektóre interesujące problemy związane z badaniem dziedzictwa kulturowego Żydów Kenaanitów, którzy mieszkali na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego i mieli kontakt z ludnością słowiańską. Jedną z najważniejszych form takich kontaktów był język – diaspora żydowska posługiwała się narzeczami miejscowymi w zakresie od języka literackiego (cerkiewnosłowiański) do języka powszechnie używanego (tzw. проста(я) мова). Tłumaczono na nie fragmenty hebrajskich tekstów biblijnych, których używano podczas nabożeństw w synagogach. Praktyka redagowania i rozpowszechniania takich tekstów przyczyniła się do powstania kontaktów międzywyznaniowych, o czym świadczy historia tłumaczenia Księgi Daniela z Wileńskiego Kodeksu Starotestamentowego (F 19–262).

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Кожинова, А., & Суркова, Е. (2019). К истории восточнославянских библейских переводов c древнееврейских оригиналов конца XV века: Kilka uwag na temat historii wschodniosłowiańskich tłumaczeń biblijnych z oryginałów hebrajskich z końca XV wieku. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 285–295. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/279

Numer

Dział

Artykuły