Лѣкарство… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка

Lekarstwo… na uśpiony umysł ludzki albo artyzm Demjana Naływajki jako tłumacza

Autor

  • Віктор Мойсієнко Кафедра української мови, Житомирський державний університет ім. І. Франка

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/18

Artykuł w języku ukraińskim

W artykule przeanalizowano szczegółowo osobliwości przekładu z języka cerkiewnosłowiańskiego na staroukraiński oraz cechy językowe zabytku z 1607 r. Лѣкарство на оспалый оумислъ чоловѣчїй…, który uporządkował (dobrał teksty Joana Złotoustego i cesarza Bazylego) i przetłumaczył Demjan Naływajko. Ustalono, że jako protografy dla przekładu posłużyły teksty staro-cerkiewno- -słowiańskie, a nie greckie. W doborze elementów językowych odpowiadających oryginałowi cerkiewnosłowiańskiemu Demjan Naływajko wykorzystywał przede wszystkim ówczesny literacki język ukraiński, w zabytku ujawniono bowiem niewiele lokalnych ukraińskich cech dialektalnych. Zaakcentowano również, że znaczny udział w tłumaczonej części zabytku zajmuje polszczyzna.

 

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Мойсієнко, В. (2019). Лѣкарство… від приспаного розуму людського або перекладацька майстерність Дем’яна Наливайка: Lekarstwo… na uśpiony umysł ludzki albo artyzm Demjana Naływajki jako tłumacza. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 297–317. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/280

Numer

Dział

Artykuły