Тарашкевіца і наркамаўка: ці ёсць граматычнае процістаянне?

Taraszkiewica i narkamaǔka: czy istnieje gramatyczna opozycja?

Autor

  • Таццяна Рамза Кафедра сучаснай беларускай мовы, філалагічны факультэт, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/24

Artykuł w języku białoruskim

W artykule skupiono się na analizie gramatyki Bronisława Taraszkiewicza, jej cech oraz roli jako bodźca do nauki języka białoruskiego dla nowych użytkowników. W tekście rozpatruje się gramatyczne rozbieżności między dwoma wariantami białoruskiego języka literackiego, które mają nieformalne nazwy taraszkiewica i narkamaǔka. Określone i usystematyzowane przez I. Klimowa opozycje gramatyczne są analizowane na tle gramatyk języka białoruskiego publikowanych, poczynając od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Z jednej strony pozwoliło to zwrócić uwagę na pewną bezpodstawność zaproponowanych opozycji gramatycznych, z drugiej zaś ukazać obecność deskrypcyjnego ujęcia B. Taraszkiewicza w opisie dubletów gramatycznych przez autorów późniejszych gramatyk akademickich.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Рамза, Т. (2019). Тарашкевіца і наркамаўка: ці ёсць граматычнае процістаянне? Taraszkiewica i narkamaǔka: czy istnieje gramatyczna opozycja?. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 409–432. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/286

Numer

Dział

Artykuły