Белорусские каузативы понимания и знания на разных этапах развития языка

Białoruskie czasowniki kauzatywne rozumienia i wiedzy na różnych etapach rozwoju języka

Autor

  • Елена Руденко Кафедра теоретического и славянского языкознания, филологический факультет, Белорусский государственный университет

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/25

Artykuł w języku rosyjskim

Autorka artykułu rozważa kwestię kauzatywnych czasowników rozumienia i wiedzy na różnych etapach rozwoju języka białoruskiego. Oprócz materiału leksykalnego ze współczesnego języka białoruskiego oraz starobiałoruskiego został rozpatrzony tutaj również materiał pochodzący z języków: staro-cerkiewno-słowiańskiego, rosyjskiego oraz bułgarskiego. W rozprawie poddano analizie sposoby motywacji czasowników o znaczeniu ‘tłumaczyć’ i ‘uczyć’, konkurencyjne modele konceptualizacji, wśród których podstawowymi są semantyka światła, percepcji, fizycznego aktu oraz przemieszczenia.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Руденко, Е. (2019). Белорусские каузативы понимания и знания на разных этапах развития языка: Białoruskie czasowniki kauzatywne rozumienia i wiedzy na różnych etapach rozwoju języka. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 433–444. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/287

Numer

Dział

Artykuły