O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy

-

Autor

  • Marian Wójtowicz Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/66/32

Autor analizuje 35 wyrazów zapożyczonych z języka polskiego do gwar okolic Moskwy. Większość z nich została przejęta z języka polskiego przez rosyjski język literacki w XVII–XVIII wieku, a następnie dostała się do gwar. Część zapożyczeń weszła do gwar moskiewskich z języka polskiego przez sąsiednie gwary zachodnie i południowe. W porównaniu z zapożyczeniami w innych gwarach rosyjskich wpływ języka polskiego na gwary moskiewskie był niewielki.

Pobrania

Opublikowane

2019-01-18

Jak cytować

Wójtowicz, M. (2019). O zapożyczeniach polskich w słownictwie gwar okolic Moskwy: -. Rozprawy Komisji Językowej, 66, 553–564. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/294

Numer

Dział

Artykuły