Nazwiska patronimiczne zakończone na -owicz, -ewicz na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie w XVII i XVIII wieku

Słowa kluczowe: onomastyka, antroponimia, starostwo grabowieckie, starostwo hrubieszowskie, pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są nazwiska z formantem -owicz, -ewicz zanotowane na południowo-wschodniej Lubelszczyźnie, a dokładnie na terenie starostw grabowieckiego i hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku. Bazą materiałową są głównie akta miast Grabowiec i Hrubieszów. Podstawą nazwisk będących przedmiotem artykułu są przede wszystkim imiona chrześcijańskie, rzadziej przezwiska.

Bibliografia

Bondyra Wiesław, 2015, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Bystroń Jan Stanisław, 1993, Nazwiska polskie, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa.

Dacewicz Leonarda, 2014, Historia nazwisk na kresach północno-wschodnich Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Gmiterek Henryk, 2006, W czasach staropolskich (XVI–XVIII wieku), w: R. Szczygieł, red., Dzieje Hrubieszowa. Od pradziejów do 1918 roku, t. 1, Urząd Miasta Hrubieszów, Hrubieszów, s. 119–148.

Jaroszyński Wacław, 1991, Siedem wieków Grabowca, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin.

Klemensiewicz Zenon, 1974, Historia języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kojder Marcin, 2014, Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kojder Marcin, 2019, Antroponimia historyczna wiernych diecezji grecko-unickiej (1662–1810), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kosyl Czesław, 2006, Polszczyzna mieszczan hrubieszowskich w pierwszej połowie XVIII wieku, w: R. Szczygieł, red., Dzieje Hrubieszowa. Od pradziejów do 1918 roku, t. 1, Urząd Miasta Hrubieszów, Hrubieszów, s. 295–316.

Kość Józef, 1999, Polszczyzna południowokresowa na polsko-ukraińskim pograniczu językowym w perspektywie historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Kuczyński Stefan Maria, 1965, Studia z dziejów Europy Wschodniej X –XVII w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Mytnik Irena, 2017, Imiennictwo ziemi chełmskiej w XVI–XVII wieku, Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Olejnik Marek, 2019, Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI–XVIII w.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Sochaniewicz Kazimierz, 1932, Wstęp historyczny, w: I. Czuma, red., Monografia statystyczno-gospodarcza województwa lubelskiego, t. 1, Drukarnia Państwowa, Lublin, s. I–XXVII.

Szczygieł Ryszard, 2006, Lokacja miasta na prawie niemieckim i jego dzieje do końca XV wieku, w: R. Szczygieł, red., Dzieje Hrubieszowa. Od pradziejów do 1918 roku, t. 1, Urząd Miasta Hrubieszów, Hrubieszów, s. 87–102.

Szulowska Wanda, 1992, Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Warchoł Stefan, 2012, Nazwiska pochodzenia wschodniosłowiańskiego w księgach miejskich Lublina z XVII wieku, „Pogranicze Polska–Ukraina, Rocznik Naukowy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Drohobycz– Lublin.

Wolnicz-Pawłowska Ewa, 1993, Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim XVI–XIX wieku, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Wolnicz-Pawłowska Ewa, Szulowska Wanda, 1998, Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich (XV–XIX wiek), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Złotkowski Piotr, 2018, Antroponimia historyczna mieszczan i chłopów Brańska i okolic w ujęciu statycznym i dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Opublikowane
2022-12-28
Dział
Artykuły