Przysłówek w systemie substantiwów i predykatów języka białoruskiego

Прыслоўе ў сістэме прадметных і прэдыкатных слоў беларускай мовы

  • Вікторыя Голубева Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа

Abstrakt

https://doi.org/10.26485/RKJ/2018/65/1

Artykuł w języku rosyjskim

Artykuł poświęcony jest kategorialnemu statusowi przysłówków we współczesnym języku białoruskim. Przysłówek jest uważany za jednostkę pochodną, która łączy cechy rzeczowników i predykatów. Pokazano, że przysłówek nie należy do żadnej z tych klas. Przysłówki powstają z rzeczowników tracących znaczenia konkretne i wyabstrahowane. Ta część mowy jest bliższa predykatom, ponieważ może być głównym predykatem w wypowiedzi. Ponadto czasami przysłówek wyraża dodatkową predykatywę i w rezultacie komplikuje strukturę semantyczną zdania. Jednak główną jego funkcją jest modyfikator okolicznikowy, który nie jest predykatem.

Opublikowane
2019-01-18
Dział
Artykuły