Recenzenci

Recenzenci tomu 70/2022

Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)
Dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (Lublin)
Prof. dr hab. Joanna Getka (Warszawa)
Doc. Tetiana Jastremska (Lwów)
Dr hab. Marcin Kojder (Lublin)
Dr hab. Monika Kresa (Warszawa)
Prof. dr hab. Tomasz Lisowski (Poznań)
Dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk (Kraków)
Prof. dr hab. Irena Mytnik (Warszawa)
Dr hab. prof. UŚ Jarosław Pacuła (Katowice)
Prof. dr hab. Maciej Rak (Kraków)
Prof. dr hab. Andrzej Sieradzki (Poznań)
Prof. dr hab. Kazimierz Sikora (Kraków)

 

Recenzenci tomu 69/2021

Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)
Prof. dr Andriy Danylenko (Nowy Jork)
Dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (Lublin)
Prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków)
Dr hab. prof. UŚ Henryk Fontański (Katowice)
Dr hab. Marcin Kojder (Lublin)
Dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza (Łódź)
Dr hab. prof. UJ Władimir Miakiszew (Kraków)
Dr hab. Wiktor Mojsijenko (Żytomierz, Ukraina)
Prof. dr hab. Irena Mytnik (Warszawa)
Prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole)
Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)

 

Recenzenci tomu 68/2020

Dr hab. prof. UŚ Robert Bońkowski (Katowice)
Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)
Dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj (Lublin)
Dr hab. prof. IJP PAN Ewa Dzięgiel (Warszawa)
Prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków)
Dr hab. prof. UMK Michał Głuszkowski (Toruń)
Dr hab. prof. UG Katarzyna Kaczorowska-Bray (Gdańsk)
Prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
Dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Warszawa)
Dr hab. Marcin Kojder (Lublin)
Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Szczecin)
Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (Lublin)
Prof. Henriette W. Langdon (San José, USA)
Prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz (Bydgoszcz)
Dr hab. prof. UJ Władimir Miakiszew (Kraków)
Dr hab. Wiktor Mojsijenko (Żytomierz, Ukraina)
Dr hab. prof. UG Danuta Olszewska (Gdańsk)
Dr hab. prof. UMCS Jolanta Panasiuk (Lublin)
Prof. dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa (Poznań)
Dr hab. prof. UO Lidia Przymuszała (Opole)
Dr hab. prof. UŁ Jan Sosnowski (Łódź)
Dr hab. prof. UWr Joanna Szczęk (Wrocław)
Prof. dr hab. Emil Tokarz (Katowice)
Dr hab. prof. UW Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (Poznań)
Prof. dr hab. Bogusław Wyderka (Opole)

 

Recenzenci tomu 67/2019

dr hab. Robert Bońkowski, prof. UŚ (Katowice)
dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK (Kielce)
dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny (Lublin)
prof. dr hab. Andrzej Dyszak (Bydgoszcz)
dr hab. Ewa Dzięgiel, prof. IJP PAN (Warszawa)
prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków)
prof. dr hab. Ewa Geller (Warszawa)
dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak (Toruń)
dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN (Warszawa)
prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa)
dr hab. Alina Kępińska, prof. UW (Warszawa)
dr hab. Marcin Kojder (Lublin)
prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Szczecin)
dr hab. Józef Kość, prof. UMCS (Lublin)
dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN (Warszawa)
dr hab. Artur Kubacki, prof. UP (Kraków)
dr hab. Tadeusz Lewaszkiewicz, prof. UAM (Poznań)
prof. dr hab. Edward Łuczyński (Gdańsk)
dr hab. Magdalena Magda-Czekaj, prof. IJP PAN (Kraków)
dr hab. Leonarda Mariak, prof. US (Szczecin)
prof. dr hab. Jolanta Mędelska-Guz (Bydgoszcz)
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP (Kraków)
dr hab. Viktor Mojsijenko (Żytomierz, Ukraina)
dr hab. Irena Mytnik (Warszawa)
prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok)
dr hab. Lidia Przymuszała, prof. UO (Opole)
prof. dr hab. Janusz Siatkowski (Warszawa)
prof. dr hab. Jerzy Sierociuk (Poznań)
dr hab. Kazimierz Sikora, prof. UJ (Kraków)
dr hab. Mirosława Siuciak, prof. UŚ (Katowice)
prof. dr hab. Marek Stachowski (Kraków)
prof. dr hab. Emil Tokarz (Katowice)
prof. dr hab. Anna Tyrpa (Kraków)
dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Warszawa)
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska (Poznań)
prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)

 

Recenzenci tomu 66/2018

Prof. dr hab. Zofia Abramowicz (Białystok)
Dr hab. Zbigniew Babik (Kraków)
Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk (Kraków)
Dr hab. prof. UwB Lilia Citko (Białystok)
Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Białystok)
Prof. dr Andrii Danylenko (Nowy Jork)
Prof. dr hab. Adam Fałowski (Kraków)
Prof. dr hab. Henryk Fontański (Katowice)
Dr hab. prof. UMCS Lubow Frolak (Lublin)
Dr hab. Zygmunt Gałecki (Lublin)
Dr hab. Michał Głuszkowski (Toruń)
Dr hab. prof. UMK Stefan Grzybowski (Toruń)
Dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda (Lublin)
Dr hab. prof. UAM Tadeusz Lewaszkiewicz (Poznań)
Prof. dr hab. Irena Maryniakowa (Warszawa)
Dr hab. Julia Mazurkiewicz-Sułkowska (Łódź)
Dr hab. Władimir Miakiszew (Kraków)
Dr hab. Irena Mytnik (Warszawa)
Dr hab. Ivan Petrov (Łódź)
Prof. dr hab. Janusz Rieger (Warszawa)
Prof. dr hab. Sergejus Temčinas (Wilno)
Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk (Warszawa)
Prof. dr hab. Krzysztof Witczak (Łódź)
Prof. dr hab. Marian Wójtowicz (Poznań)
Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)

 

Recenzenci tomu 65/2018

Dr hab. prof. UW Nina Barszczewska (Warszawa)
Dr hab. Zbigniew Babik (Kraków)
Dr hab. prof. UO Dorota Brzozowska (Opole)
Dr hab. prof. UP Halina Chodurska (Kraków)
Dr hab. prof. UJK Stanisław Cygan (Kielce)
Dr hab. Izabela Domaciuk-Czarny (Lublin)
Prof. dr. hab. Jerzy Duma (Gdańsk)
Dr hab. prof. IJP PAN Halszka Górny (Kraków)
Dr hab. prof. UW Alina Kępińska (Warszawa)
Prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa (Katowice)
Dr hab. prof. KUL Jolanta Klimek-Grądzka (Lublin)
Dr hab. prof. UMCS Józef Kość (Lublin)
Dr hab. prof. UŚ Władysław Kryzia (Katowice)
Prof. dr hab. Edward Łuczyński (Gdańsk)
Dr hab. prof. UJ Halina Mieczkowska (Kraków)
Dr hab. prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin)
Prof. dr hab. Bogusław Nowowiejski (Białystok)
Dr hab. prof. UG Danuta Olszewska (Gdańsk)
Dr hab. Maciej Rak (Kraków)
Dr hab. prof. IS PAN Dorota Rembiszewska (Warszawa)
Prof. dr hab. Roman Sadziński (Łódź)
Dr hab. Kazimierz Sikora (Kraków)
Dr hab. Katarzyna Sobstyl (Lublin)
Prof. dr hab. Krystyna Szcześniak (Gdańsk)
Prof. dr hab. Emil Tokarz (Katowice)
Prof. dr hab. Anna Tyrpa (Kraków)
Prof. dr hab. Bogdan Walczak (Gorzów Wielkopolski)
Prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska (Warszawa)
Prof. dr hab. Anna Zielińska (Warszawa)
Dr hab. Piotr Złotkowski (Lublin)
Prof. PhDr. Pavol Žigo (Bratysława, Słowacja)