Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 136/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".

Wydano z pomocą finansową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

logo_mnisw_pl_w6.jpg    logo_wpia_croppedx2.jpg     ek-soc_logo_pl4.jpg

Opublikowane: 2020-06-01