Polityka Open Access

Czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich” wydawane jest w formacie Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencjach Creative Commons, autor wybiera spośród dwóch: Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0) oraz Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Artykuły są publikowane na licencjach CC od 2019 roku. Numery archiwalne są udostępnione bezpłatnie na platformie czasopisma (zeszyty 2011-) oraz w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (zeszyty 1958-).

Czasopismo nie pobiera opłat za procedowanie artykułów (Article Processing Charge), realizując model diamentowy otwartego dostępu.

Redakcja zezwala na przedruk opublikowanych prac pod warunkiem podania dokładnej lokalizacji pierwodruku.