Redaktor Naczelny:

Jarosław Płuciennik, prof. zw. dr hab. - BIO

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury
e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

 

Redakcja:

Tomasz Dobrogoszcz - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Anglistyki, Zakład Literatury i Kultury Brytyjskiej

Craig Hamilton - Uniwersytet Górnej Alzacji (UHA), Instytut Anglistyki

Marja Härmänmaa - Uniwersytet w Turku, Szkoła Języków i Studiów nad Przekładem

Joanna Jabłkowska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Germańskiej, Zakład Mediów Niemieckojęzycznych i Kultury Austriackiej

Danuta Szajnert - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury

Beata Śniecikowska - Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich, Pracownia Poetyki Historycznej

Nikoleta Zampaki - Narodowy i Kapodistriański Uniwersytet w Atenach, Wydział Filologiczny

 

Sekretarz Redakcji:

Anna Zatora - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury
e-mail: zrl@uni.lodz.pl

 

Redakcja językowa:

Stephen Dewsbury - Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa

Craig Hamilton - Uniwersytet Górnej Alzacji (UHA), Instytut Anglistyki

Reinhard Ibler - Uniwersytet Justusa Liebiga w Gießen, Instytut Slawistyki

Anna Zatora - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury

 

Redaktorzy strony internetowej:

Joanna Sadowska - Łódzkie Towarzystwo Naukowe (ŁTN)

Anna Zatora - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury

 

Rada redakcyjna:

Urszula Aszyk-Bangs - Uniwersytet Warszawski, Wydział Noefilologii, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich

Mária Bátorová - Słowacka Akademia Nauk, Instytut Literatury Światowej | Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Wydział Pedagogiczny

Hans Richard Brittnacher - Freie Universität Berlin, Instytut Filologii Germańskiej i Niderlandzkiej

Tatiana Czerska - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Literatury i Nowych Mediów

Maciej Duda - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Literatury i Nowych Mediów

Jacek Fabiszak - Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki, Zakład Badań nad Tekstami Kultury

Dorota Golańska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Badań Kulturowych

Margaret H. Freeman - Myrifield Institute for Cognition and the Arts | Los Angeles Valley College (Professor Emeritus)

Joanna Grądziel-Wójcik - Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu

Glyn M. Hambrook - Uniwersytet w Wolverhampton, Wydział Sztuk (Honorary Research Fellow)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Historii Literatury Staropolskiej

Magdalena Heydel - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Przekładoznawstwa | Centrum Badań Przekładoznawczych UJ

Yeeyon Im - Uniwersytet Yonsei, Wydział Języka i Literatury Angielskiej

Bogumiła Kaniewska - Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej

Peggy Karpouzou - Narodowy i Kapodistriański Uniwersytet w Atenach, Wydział Filologiczny, Katedra Średniowiecznej i Współczesnej Filologii Greckiej

Anna Kędra-Kardela - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Anglistyki

Michał Kłosiński - Uniwerstet Śląski, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Ewa Kraskowska - Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu

Anna Łebkowska - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Piotr Michałowski - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Zakład Teorii i Antropologii Literatury

Danuta Opacka-Walasek - Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa

Ivo Pospíšil - Uniwersytet Masaryka, Wydział Sztuk, Katedra Slawistyki

Charles Russell - Uniwersytet Stanowy w New Jersey - Newark, Rutgers, Wydział Anglistyki i Amerykanistyki (Professor Emeritus)

Naomi Segal - Uniwersytet Londyński, Instytut Języków, Kultur i Społeczeństw, Szkoła Studiów Zaawansowanych, Instytut Badań nad Językami Nowożytnymi (Professor Emeritus)

Mark Sokolyansky - Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa (Professor Emeritus)

Ewa Szczęsna - Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej 

Dariusz Śnieżko - Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny, Instytut Literatury i Nowych Mediów

Elżbieta Winiecka - Uniwersytet im. Adama Mickiwicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury i Kultury Nowoczesnej 

 

 

Redaktorzy Założyciele:

Stefania Skwarczyńska

Jan Trzynadlowski

Witold Ostrowski