Redaktor Naczelny:

Jarosław Płuciennik (Łódź) - BIO
e-mail: jaroslaw.pluciennik@uni.lodz.pl

 

Redakcja:

Tomasz Dobrogoszcz (Łódź)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Marja Härmänmaa (Turku)

Joanna Jabłkowska (Łódź)

Yanna Popova (Oxford)

Danuta Szajnert (Łódź)

Beata Śniecikowska (Warszawa)

Nikoleta Zampaki (Ateny)

 

Sekretarz Redakcji:

Anna Zatora (Łódź)
e-mail: zrl@uni.lodz.pl

 

Redakcja językowa:

Maryla Błońska (Łódź)

Stephen Dewsbury (Cambridge; Opole)

Craig Hamilton (Mulhouse-Colmar)

Reinhard Ibler (Giessen)

 

Redaktorzy strony internetowej:

Joanna Sadowska

Anna Zatora

 

Rada redakcyjna:

Urszula Aszyk-Bangs (Warszawa) 

Mária Bátorová (Bratislava)

Włodzimierz Bolecki (Warszawa)

Hans Richard Brittnacher (Berlin)

Jacek Fabiszak (Poznań)

Margaret H. Freeman (Heath, MA)

Joanna Grądziel-Wójcik (Poznań)

Glyn M. Hambrook (Wolverhampton)

Mirosława Hanusiewicz-Lavallee (Lublin)

Magdalena Heydel (Kraków)

Yeeyon Im (Seoul)

Bogumiła Kaniewska (Poznań)

Peggy Karpouzou (Ateny)

Anna Kędra-Kardela (Lublin)

Ewa Kraskowska (Poznań)

Anna Łebkowska (Kraków)

Piotr Michałowski (Szczecin)

Danuta Opacka-Walasek (Katowice)

Ivo Pospíšil (Brno)

Charles Russell (Newark, NJ)

Naomi Segal (London)

Mark Sokolyansky (Odessa-Lübeck)

Dariusz Śnieżko (Szczecin)

Reuven Tsur (Jerusalem)

†Grzegorz Gazda (Łódź)

†Vladimir Krysinski (Montréal)

†Erwin H. Leibfried (Giessen)

 

Redaktorzy Założyciele:

Stefania Skwarczyńska

Jan Trzynadlowski

Witold Ostrowski