Pomiędzy. O biografii Eleonory Kalkowskiej

Bibliografia

Dżabagina Anna (2014), Młodopolski debiut Eleonory Kalkowskiej w świetle nietzscheańskiej filozofii życia, „Pamiętnik Literacki”, z. 4.

Dżabagina Anna (2016), Debiutantka [w:] Kalkowska E., Głód życia, oprac. A. Dżabagina, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.

Dżabagina Anna (2020), Kalkowska. Biogeografia, Fundacja Terytoria Książki, Gdańsk.

Ławnikowska-Koper Joanna (2015), Eleonora Kalkowska (1883–1937) — między Warszawą a Berlinem, „Roczniki Humanistyczne”, t. LXIII, z. 5.

Skucha Mateusz (2019), Głód życia — lęk śmierci. O młodopolskich nowelach Eleonory Kalkowskiej [w:] Śmiech i strach w literaturze i sztuce przełomu XIX i XX wieku, red. Ratuszna H., Kaźmierkiewicz M., Łazicka A., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Opublikowane
2021-12-16
Dział
Eseje