Historia

Czasopismo istnieje od 1958 roku. Zostało powołane w Łódzkim Towarzystwie Naukowym przez profesorów i wykładowców Uniwersytetu Łódzkiego Stefanię Skwarczyńską (1902–1988), Jana Trzynadlowskiego (1912–1995; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego) i Witolda Ostrowskiego (1914–2006). Wychodzi nieprzerwanie do dziś (z pewnymi zakłóceniami na początku lat 80.), początkowo jako rocznik, potem ukazywały się dwa zeszyty w roku, a od 2016 roku „Zagadnienia Rodzajów Literackich” ukazują się cztery razy w roku.

Trzon redakcji tworzą od samego początku pracownicy Katedry Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej (dawniej Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych) Uniwersytetu Łódzkiego.

Wieloletnia tradycja czasopisma sprawia, że jego kolejne tomy docierają do szerokiego grona odbiorców i są udostępnianie w wielu bazach danych i bibliotekach.

Funkcję redaktora naczelnego czasopisma pełnili: Stefania Skwarczyńska (1958–1988), Jan Trzynadlowski (1989–1995) i Grzegorz Gazda (1996–2010). Od 2010 redaktorem naczelnym jest Jarosław Płuciennik.