POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

 

PUNKTACJA MEiN 2021: 20 punktów

Ogłoszenia

CALL FOR PAPERS 2022

2021-11-09

Uprzejmie informujemy, że Redakcja czasopisma przyjmuje teksty do tomów zaplanowanych na 2022 rok.

Tematy przewodnie tomów:

nr 1/2022 - Uchodźstwo, emigracja i twórczość Abdulrazaka Gurnaha
red. prowadzące: prof. Donna Landry i dr hab., prof. UŁ Natalia Lemann
termin nadsyłania tekstów – 28 lutego 2022 r.

nr 2/2022 - Kulturotwórczy potencjał dyskursu o rodzinie
red. prowadzące: prof. Ewa Kraskowska i dr Anna Zatora
termin nadsyłania tekstów – 30 kwietnia 2022

nr 3/2022 - wolny, bez tematu głównego
red. prowadzący: prof. Jarosław Płuciennik
termin nadsyłania tekstów – 30 czerwca 2022

nr 4/2022 - Transmedialne narracje drugoosobowe
red. prowadzące: dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, dr Joanna Jeziorska-Haładyj
termin nadsyłania tekstów – 31 lipca 2022

Przeczytaj więcej na temat CALL FOR PAPERS 2022

Aktualny numer

Tom 64 Nr 1 (2021)

Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

REDAKTORZY TOMU: Anna Barcz, Jarosław Płuciennik

Opublikowane: 2021-09-21

Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”

Miscellanea

Wyświetl wszystkie numery