Redaktor Naczelny – prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki (Uniwersytet Łódzki)

Zastępca Redaktora Naczelnego – prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela (Uniwersytet Łódzki)

Sekretarz Redakcji – mgr Magdalena Wrzalik (Uniwersytet Łódzki)

Rada Redakcyjna:

– Andrzej Antoszewski (Polska)
– Olena Boryslawska (Ukraina)
– Marek Domin (Słowacja)
– Timea Drinóczi (Węgry)
– Hiri Jirasek (Czechy)
– Grzegorz Kryszeń (Polska)
– Tomasz Milej (Kenia)
– Angelika Nussberger (Niemcy)
– Ladislaw Orosz (Słowacja)
– Magdalena Pietrzak (Polska)
– Wiktor Rudenko (Rosja)
– Oksana Szczerbaniuk (Ukraina)
– Andrzej Sokala (Polska)
– Haroldas Szinkunas (Litwa)
– Andrzej Szmyt (Polska)
– Piotr Uziębło, (Polska)
– Miruna Tudorascu (Rumunia)
– Jacek Wojnicki (Polska)
– Arkadiusz Żukowski (Polska)