Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie Microsoft Word (format .doc /.docx).
  • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć DOI (jeżeli nie ma to URL) dla pozycji bibliograficznych.
  • Interlinia 2; wysokość pisma 12 pkt; stosowana raczej kursywa niż podkreślenia (za wyjątkiem adresów stron internetowych); wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach (nie na końcu).
  • W studiach i artykułach stosujemy najwyżej trzystopniowy podział na rozdziały.
  • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora określającymi styl i zasady sporządzania bibliografii.

Wytyczne dla autorów

1. Maksymalna objętość tekstów, liczona wraz ze spacjami, wynosi:
- dla studium – od 60 000 do 120 000 znaków (1,5-3 arkusze wydawnicze)
- dla artykułu – do 60 000 znaków (do 1,5 arkusza wydawniczego)
- dla recenzji – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego)
- dla noty – od 4 000 do 12 000 znaków (0,1-0,3 arkusza wydawniczego)
- dla glosy – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego.

2. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami) powinna wynosić 2 wiersze.

3. W studiach i artykułach stosujemy najwyżej trzystopniowy podział na rozdziały.

4. Kursywa jest używana w tekście wyłącznie do terminów obcojęzycznych. Nie stosujemy wyróżnień w formie tekstu półgrubego ani podkreśleń. W celu  zwrócenia uwagi czytelnika na jakieś krótkie sformułowanie (termin) używamy      p i s m a   r o z s t r z e l o n e g o (spacjowanego).

5. Wszystkie cytowania muszą być ujęte w cudzysłów.

6. Nazwiska przywoływane po raz pierwszy w tekście powinny być poprzedzone pełnym imieniem.

7. Glosy należy poprzedzić sentencją wyroku, złożoną kursywą.

8. W bibliografii stosowny jest styl Chicago.  

9. Nie należy stosować skrótów tytułów periodyków bądź miejsc publikacji orzeczeń sądów i trybunałów.

10. Artykuły mają być opatrzone przypisami umieszczonymi na dole odpowiednich stron oraz zawierać pełną bibliografię w układzie alfabetycznym, zamieszczoną po tekście głównym.

11. Na końcu artykułów muszą się znaleźć streszczenia oraz słowa kluczowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim (również tytuł artykułu w języku angielskim).

Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.