Informacje dla autorów

Redakcja i Wydawca czasopisma NIE pobierają żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny oraz publikację tekstów.

 

Zgłoszenie publikacji online

1. Artykuł powinien być dostarczony w wersji elektronicznej jako dokument Microsoft Office Word (format .doc /.docx) na adres e-mail: csw@wpia.uni.lodz.pl

2. Maksymalna objętość tekstów, liczona wraz ze spacjami, wynosi:
- dla studium – od 60 000 do 120 000 znaków (1,5-3 arkusze wydawnicze)
- dla artykułu – do 60 000 znaków (do 1,5 arkusza wydawniczego)
- dla recenzji – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego)
- dla noty – od 4 000 do 12 000 znaków (0,1-0,3 arkusza wydawniczego)
- dla glosy – od 12 000 do 24 000 znaków (0,3-0,6 arkusza wydawniczego.

3. Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami) powinna wynosić 2 wiersze.

4. W studiach i artykułach stosujemy najwyżej trzystopniowy podział na rozdziały.

5. Kursywa jest używana w tekście wyłącznie do terminów obcojęzycznych. Nie stosujemy wyróżnień w formie tekstu półgrubego ani podkreśleń. W celu  zwrócenia uwagi czytelnika na jakieś krótkie sformułowanie (termin) używamy p i s m a    r o z s t r z e l o n e go (s p a c j o w a n e g o).

6. Wszystkie cytowania muszą być ujęte w cudzysłów.

7. Nazwiska przywoływane po raz pierwszy w tekście powinny być poprzedzone pełnym imieniem.

8. Glosy należy poprzedzić sentencją wyroku, złożoną kursywą.
9. W bibliografii stosowny jest styl Chicago.  

10. Nie należy stosować skrótów tytułów periodyków bądź miejsc publikacji orzeczeń sądów i trybunałów.

11. Artykuły mają być opatrzone przypisami umieszczonymi na dole odpowiednich stron oraz zawierać pełną bibliografię w układzie alfabetycznym, zamieszczoną po tekście głównym.

12. Na końcu artykułów muszą się znaleźć streszczenia oraz słowa kluczowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim (również tytuł artykułu w języku angielskim).