Kontakt

Editorial Office
Uniwersytet Łódzki
Centrum Studiów Wyborczych, Wydział Prawa i Administracji
ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, Poland

Publisher Office
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

Główna osoba do kontaktu

Editorial Office

Wsparcie techniczne

Publisher Office
Telefon +48 42 665 54 59