Indeksacja czasopisma

Czasopismo jest indeksowane w bazach:  Index Copernicus (ICV: 2019 - 86.16; 2018 - 78.93; 2017 - 83,86), PBN/POL-IndexCEEOL, EBSCOhostCEJSHProquest, ERIH Plus, CrossRef (DOI).

Artykuły czasopisma w elektronicznej wersji dostępne są: CEEOL, CEJSH, epnp.pl, IBUK.

Wersję drukowaną czasopisma zakupić można w księgarni internetowej ŁTN lub bezpośrednio w Łódzkim Towarzystwie Naukowym.