Polityka Open Access

Czasopismo „Zagadnienia Rodzajów Literackich” wydawane jest na zasadach Open Access. Wszystkie artykuły udostępniane są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Czasopismo nie pobiera opłat za procedowanie artykułów (Article Processing Charge), realizując model diamentowy otwartego dostępu.

Redakcja zezwala na przedruk opublikowanych prac po upływie roku od publikacji pod warunkiem podania dokładnej lokalizacji pierwodruku.