Urban fantasy

Bibliografia

- Atteber y B. (1992), Strategies of Fantasy, Indiana UP, Bloomington.

– Borowska -Szerszun S. (2018), Fantastyczny tygiel. Synkretyzm gatunkowy i kulturowy w cyklu urban fantasy Bena Aaronovitcha „Rzeki Londynu”, „Creatio Fantastica”, nr 1(58).

– Clute J., Lang ford D. (2012), Urban Fantasy [w:] Encyclopedia of Fantasy, red. Clute J., Grant J., https://sf-encyclopedia.uk/ fe.php?nm=urban_fantasy [dostęp: 15.02.2021].

– „Creatio Fantastica” (2018), nr 1(58): Fantastyka miejska.

– Ekman S. (2013), Here Be Dragons: Exploring Fantasy Maps and Settings, Wesleyan UP, Middletown, CT.

– Ekman S. (2016), Urban Fantasy: A Literature of the Unseen, „Journal of the Fantastic in the Arts”, nr 3(27), www.academia. edu/39027098/Urban_Fantasy_A_Literature_ of_the_Unseen [dostęp: 15.02.2021].

– Ekman S. (2017), Crime Stories and Urban Fantasy, „Clues: A Journal of Detection”, nr 2(35), www.academia.edu/39189228/Crime_Stories_and_ Urban_Fantasy [dostęp: 15.02.2021].

– Ekman S. (2018), Urban fantasy — literatura Niewidocznego, przeł. M. Wąsowicz, „Creatio Fantastica”, nr 1(58).

– Ekman S., Taylor A., Borowska-Szerszun S., Maj K.M., Szymczak-Maciejczyk B. (2018), Literatura Niewidocznego — wizje i rewizje urban fantasy, przeł. S. Borowska-Szerszun, „Creatio Fantastica”, nr 1(58).

– Elber-Aviram H. (2013), ‘The Past Is Below Us’: Urban Fantasy, Urban Archaeology, and the Recovery of Suppressed History, „Papers from the Institute of Archaeology”, nr 1(23).

– Gomel E. (2014), Narrative Space and Time. Representing Impossible Topologies in Literature, Routledge, New York.

– Gomel E. (2017), Cannibal Cities: Monstrous Urban Bodies in Contemporary Fantasy, „REDISCO — Revista Eletrônica de Estudos Do Discurso e Do Corpo”, nr 1(11).

– Grzybkowska -Lewicka D. (2005), Miasto, Magia, M…, czyli urban fantasy. Krotka charakterystyka i wątpliwości [w:] Baśnie nasze wspołczesne, red. Ługowska J., Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

– Hynes G. (2018), Locations and Borders [w:] The Routledge Companion to Imaginary Worlds, red. Wolf M.J.P., Routledge, New York–London. – Ir vine A. (2012), Urban Fantasy [w:] The Cambridge Companion to Fantasy Literature, red. James E., Mendlesohn F., Cambridge UP, Cambridge–New York.

– Kaczor K. (2017), Z „getta” do mainstreamu. Polskie pole fantasy (1982–2012), Universitas, Kraków.

– Kobus A. (2013), Ciemna strona miasta. Fantazmat miejski w urban legends i urban fantasy, „Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy”, t. 1(4), https://doi.org/10.12775/Tek.2013.004 [dostęp: 15.02.2021].

– Maj K.M. (2015), Allotopie. Topografia światow fikcjonalnych, Universitas, Kraków.

–Mannol ini-Winwood S. (b.r.), Theorizing the Emergent Subgenre of Urban Fantasy, www.academia.edu/36334139/Theorizing_the_emergent_ subgenre_of_urban_fantasy [dostęp: 15.02.2021].

– Marcela M. (2018), Weird fiction, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, z. 4.

– McLennon L. (2014), Defining Urban Fantasy and Paranormal Romance: Crossing Boundaries of Genre, Media, Self and Other in New Supernatural Worlds, „Refractory. A Journal of Entertainment Media”, nr 23.

– Mendlesohn F., Edward J. (2012), A Short History of Fantasy, Libri Publishing, Faringdon, Oxfordshire.

– Olkusz K. (2016), Romans paranormalny, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 59, z. 1(117).

– Oramus D. (2010), O pomieszaniu gatunkow. Science fiction a postmodernizm, TRIO, Warszawa.

– Pustowaruk M. (2009), Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław.

– Sapkowski A. (2011), Rękopis Znaleziony w Smoczej Jaskini, superNOWA, Warszawa.

– Tiffin J. (2008), Outside/Inside Fantastic London, „English Academy Review”, nr 2(25).

– Todorov T. (1975), The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre, Cornell UP, Ithaca. – VanderMe er J. (2008), The New Weird: „It’s Alive?” [w:] The New Weird, red. VanderMeer A., VanderMeer J., Tachyon Publications, San Francisco.

– Young H. (2016), Relocating Roots: Urban Fantasy [w:] Young H., Race and Popular Fantasy Literature. Habits of Whiteness, Routledge, New York–London.

– Zielonka K. (2018), Meloniki i rewolwery albo utopiec na bicyklu. O (retro)industrialnej adaptacji konwencji urban fantasy, „Creatio Fantastica”, nr 1(58).
Opublikowane
2021-09-21
Dział
Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”