Matryoshka and perfect language resolution. On the complex art of writing abstracts

  • Jarosław Płuciennik Uniwersytet Łódzki, Instytut Kultury Współczesnej
  • Anna Zatora Oddział Informacji Naukowej i Analiz Bibliometrycznych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego https://orcid.org/0000-0003-4597-5568
Opublikowane
2021-09-21
Dział
----------------------------