DLA AUTORÓW

Informacje ogólne

Prosimy o nadsyłanie w formie elektronicznej tekstów, które pasują do głównych działów pisma: Rozprawy (duże studia, trzon każdego zeszytu), Przeglądy i recenzje (artykuły przeglądowe oraz recenzje najnowszych książek obcych i polskich) oraz Materiały do „Słownika rodzajów literackich” (hasła słownikowe z literatury światowej, opracowywane przez specjalistów polskich i zagranicznych). Od roku 2016 także Eseje oraz Miscellanea.

Rozprawy są opiniowane przez członków Rady Redakcyjnej.

„Zagadnienia Rodzajów Literackich” publikują w językach kongresowych oraz w języku polskim. Wszystkie artykuły powinny mieć streszczenie, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim.

Przed nadesłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami redakcyjnymi.

Wysyłając do nas abstrakt, autorzy jednocześnie zgadzają się na opublikowanie adresu e-mail w przypadku przyjęcia artykułu do druku.