Od Redakcji

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/0

Biogram autora

Małgorzata Gajak-Toczek - Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Małgorzata Gajak-Toczek – dr hab. prof. UŁ, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest zainteresowana literaturą współczesną, jej związkami z innymi sztukami oraz aplikacją różnorodnych założeń metodologicznych na grunt rzeczywistości szkolnej. Prowadzi badania nad formami i metodami kształcenia literacko-kulturowego w szkołach podstawowych i średnich. Zainteresowania naukowe koncentruje również na tradycji dydaktyki polonistycznej w drugiej połowie XIX wieku oraz na podręczniku jako narzędziu kształcenia (dobór lektur, sposoby ich strukturowania, mechanizmy tekstotwórcze lektur z antologii dla szkół powszechnych i gimnazjalnych). Ponadto zajmuje się kulturą współczesną w edukacji polonistycznej oraz obecnością pisarzy w dawnej i współczesnej edukacji humanistycznej. Autorka monografii: Franciszek Próchnicki, dydaktyk – edytor – badacz literatury (2010), Tadeusz Czapczyński (1884–1958). Pedagog – literaturoznawca – literat (2017).

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Od Redakcji