TADEUSZ CZAPCZYŃSKI JAKO BADACZ LITERATURY

Autor

Słowa kluczowe:

Tadeusz Czapczyński; literatura polska; literaturoznawstwo; hermeneutyka

Abstrakt

The aim of the article is to present the research achievements of Tadeusz Czapczyński. His literary studies centred on many famous writers, including: Hugo Kołłątaj, Aleksander Fredro, Józef Weyssenhoff, Marian Piechal, and Maria Dąbrowska. He went down in the history of literature primarily as a monographer of Maria Konopnicka’s life and artistic oeuvre.

What remained central to Czapczyński’s research were his hermeneutic practices. He considered life, with its dynamics, vigour, and spontaneity, the most important research category, as it was the basis of all human activity, including intellectual one. Czapczyński’s observations were scientifically accurate, and the rich bibliography testifies to a thorough examination of the research area. He encrusted his works with numerous quotations, which made it easier for the reader, who did not have access to the sources, to interact directly with the text.

Biogram autora

Małgorzata Gajak-Toczek - Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Małgorzata Gajak-Toczek – dr hab. prof. UŁ, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Jest zainteresowana literaturą współczesną, jej związkami z innymi sztukami oraz aplikacją różnorodnych założeń metodologicznych na grunt rzeczywistości szkolnej. Prowadzi badania nad formami i metodami kształcenia literacko-kulturowego w szkołach podstawowych i średnich. Zainteresowania naukowe koncentruje również na tradycji dydaktyki polonistycznej w drugiej połowie XIX wieku oraz na podręczniku jako narzędziu kształcenia (dobór lektur, sposoby ich strukturowania, mechanizmy tekstotwórcze lektur z antologii dla szkół powszechnych i gimnazjalnych). Ponadto zajmuje się kulturą współczesną w edukacji polonistycznej oraz obecnością pisarzy w dawnej i współczesnej edukacji humanistycznej. Autorka monografii: Franciszek Próchnicki, dydaktyk – edytor – badacz literatury (2010), Tadeusz Czapczyński (1884–1958). Pedagog – literaturoznawca – literat (2017).

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły