„WIDZĘ BŁYSZCZĄCE TWE ŚLADY...”. ROMANTYCZNE PODRÓŻE STANISŁAWA MAKOWSKIEGO

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/PP/2022/77/10

Słowa kluczowe:

Stanisław Makowski; romantyzm; genetyczne (zewnętrzne) badania literatury; realia topograficzne; podróż

Abstrakt

The article discusses the works of Stanisław Makowski: Świat “Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza, W szwajcarskich górach. Krajobrazy alpejskie Słowackiego and Okopy Świętej Trójcy. These monographs are informed by the researcher’s intention to travel in the footsteps of the poets (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński), and they juxtapose the topographic realities with their literary mapping. Since the idea of such a trip taken by a literary scholar comes directly from the tradition of genetic research, the author of the article examines Makowski’s attitude to this methodology and to the principle of combining it with ergocentric research. He also investigates Makowski’s way of implementing and combining various goals: editorial goals, goals related to literary studies, and his intention to create a guidebook or a reportage about the places visited by the poets.

Biogram autora

Maciej Szargot - Uniwersytet Łódzki, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej

Maciej Szargot – prof. dr hab., kierownik Zakładu Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Autor książek o twórczości polskich romantyków (Zygmunta Krasińskiego, Juliusza Słowackiego i Józefa Bogdana Dziekońskiego) oraz pisarzy współczesnych (Małgorzaty Musierowicz i Tadeusza Nowaka). Wydawca tekstów romantycznych – Krasińskiego (edycja krytyczna), Dziekońskiego i Józefa Aleksandra Miniszewskiego. Współtwórca podręczników do szkół ponadgimnazjalnych, publikacji przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli oraz artykułów poświęconych literaturze dla dzieci i młodzieży. Autor kilkudziesięciu artykułów literaturoznawczych ogłaszanych na łamach czasopism: „Ruch Literacki”, „Wiek XIX”, „Prace Polonistyczne”, „Postscriptum Polonistyczne”, „Sztuka Edycji”, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” i w tomach zbiorowych. Naukowo zajmuje się twórczością polskich romantyków i pisarzy XX wieku, tradycją romantyczną i gotycką, literaturą dla dzieci i młodzieży, edytorstwem oraz fantastyką.

Bibliografia

bibliografia:

Andruczyk Krzysztof. 2019. Między Opinogórą a Wilnem. Miejsca autobiograficzne w młodzieńczej twórczości Zygmunta Krasińskiego i Juliusza Słowackiego. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Czermińska Małgorzata. 2011. Miejsce autobiograficzne. Propozycja w ramach geopoetyki. „Teksty Drugie”, nr 5. S. 183–200.

Górski Konrad. 1975. Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Krasiński Zygmunt. 2017. Dzieła zebrane. T. III. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Makowski Stanisław. 1969. Świat „Sonetów krymskich” Adama Mickiewicza. Warszawa: Czytelnik.

Makowski Stanisław. 1976. W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Makowski Stanisław. 1995. Okopy Świętej Trójcy, „Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza”, nr 30. S. 161–170.

Makowski Stanisław. 2002. Okopy Świętej Trójcy. W: Nie-Boski Zygmunt. W 190 rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego. Red. Barbara Riss. Warszawa: Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza. S. 6–11.

Mickiewicz Adam. 1993. Dzieła. Wydanie Rocznicowe. T. I: Wiersze. Oprac. Czesław Zgorzelski. Warszawa: Czytelnik.

Przybylski Ryszard. 1982. Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Rybicka Elżbieta. 2014. Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.

Wellek René, Warren Austin. 1970. Teoria literatury. Przeł. Jerzy Krycki, Ignacy Sieradzki, Maciej Żurowski. Red. Maciej Żurowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pobrania

Opublikowane

2022-09-08

Numer

Dział

Artykuły