Wybory gminne w Hiszpanii

https://doi.org/10.26485/SW/2018/26/5

Autor

  • Michał M. Klonowski Katedra Systemów Politycznych, Wydział Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Abstrakt

Hiszpania, jako państwo łączące w sobie cechy rozwiązań unitarnych i federalnych, ma bardzo skomplikowaną organizację administracyjną, a co za tym idzie złożony system samorządowy. W związku z tym, w niniejszym artykule autor zajmuje się wyłącznie jednostkami samorządu lokalnego najniższego rzędu, czyli gminami i jednostkami pomocniczymi. Poczynając od spraw dotyczących biernego i czynnego prawa wyborczego oraz specyfiki podziału administracyjnego, gdzie na szczególną uwagę zasługuje spora liczba mikrogmin, które mogą liczyć nawet poniżej 100 mieszkańców, autor stopniowo zgłębia zawiłości wyborów gminnych. W swojej analizie stara się przedstawić złożoność systemu wyborczego na tym szczeblu, opisując szczegółowo ordynację wyborczą w poszczególnych rodzajach gmin, a także różnych jednostkach pomocniczych, zarówno do organów kolegialnych, jak i jednoosobowych. Zróżnicowanie w organizacji procesu wyborczego między poszczególnymi typami jest bowiem ogromne, począwszy od elementów demokracji wiecowej, poprzez wybory większościowe, aż do najczęściej stosowanych wyborów proporcjonalnych. Najbardziej zaś zaskakuje szczególne umiłowanie Hiszpanów do wyborów pośrednich. Wskazuje także na specyficzne rozwiązania przyjęte do usprawnienia zarządzania dużymi miastami. Stara się także pokazać pełną różnorodność czynników wpływających na przyjęcie takich rozwiązań. Zastanawia się wreszcie nad odbiorem tak zorganizowanego procesu wyborczego przez wyborców.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-08 — zaktualizowane 2018-12-30

Wersje

Numer

Dział

Artykuły