Polski przypadek judicialization of politics. Wpływ na prawo wyborcze

https://doi.org/10.26485/SW/2018/25/1

Autor

  • Agnieszka Bień-Kacała Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Słowa kluczowe:

usądowienie polityki; sędziokracja; upolitycznienie sądownictwa; prawo wyborcze

Abstrakt

W eseju autorka wskazuje, że sądy pełnią kluczową rolę w konstytucyjnym ustroju państwa w zakresie usuwania niezgody przez neutralnego arbitra. Niemniej, rola sądów nie może ulegać zmianie. Sądy nie powinny zastępować procesu politycznego w warunkach demokracji reprezentatywnej. Jeśli tak się dzieje, wówczas neutralny proces usądowienia polityki (judicialization of politics) zaczyna ulegać dewiacji w kierunku sędziokracji (juristocracy), upolitycznienia sądownictwa (politicization of judiciary) bądź też specjalnego rodzaju usądowienia polityki (special kind of judicialization of politics). Autorka wskazuje, że z tym ostatnim przypadkiem mamy do czynienia w Polsce po 2015 roku. Przedstawia także sytuacje, w których może to wywołać negatywny wpływ na instytucje prawa wyborczego.

Pobrania

Opublikowane

2019-05-01

Numer

Dział

Artykuły