Kobiece oblicze wyborów parlamentarnych w Polsce. Pomiędzy przeszłością a teraźniejszością

https://doi.org/10.26485/SW/2018/25/3

Autor

  • Dorota Lis-Staranowicz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Słowa kluczowe:

kobiety; prawa wyborcze; polskie parlamentarzystki; kwoty wyborcze

Abstrakt

Artykuł ma charakter przeglądowy, ponieważ zawiera zbiorcze zestawienie wyników osiągniętych przez kobiety w wyborach do Sejmu i Senatu w latach 1919–2015. Jego celem jest przypomnienie starań kobiet o przyznanie im praw wyborczych, sylwetek pierwszych polskich parlamentarzystek i drogi do zwiększenia partycypacji obywatelek w sprawowaniu władzy. Artykuł odnosi się także do efektów działania kwot wyborczych, wprowadzonych kodeksem wyborczym. Przedstawia również wyniki wyborów do Sejmu z 2015 roku na tle innych krajów, które wraz z Polską weszły na drogę transformacji ustrojowej.

Pobrania

Opublikowane

2019-05-01

Numer

Dział

Artykuły