Instytucja mężów zaufania w polskim prawie wyborczym w okresie międzywojennym

https://doi.org/10.26485/SW/2018/25/7

Autor

  • Krzysztof Skotnicki Katedra Prawa Konstytucyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego

Słowa kluczowe:

mąż zaufania, ordynacja wyborcza, prawo wyborcze, wybory, zasada uczciwych wyborów.

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie genezy i ewolucji instytucji mężów zaufania w polskim prawie wyborczym okresu międzywojennego. Jej utworzenie wynikało z faktu, iż w komisjach wyborczych w tamtym okresie obok sędziów byli przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, nie było natomiast przedstawicieli wyborców lub podmiotów zgłaszających listy kandydatów. Mężowie zaufania reprezentowali tych, którzy wysuwali kandydatów. Ich zadaniem było obserwowanie przebiegu głosowania i liczenia głosów. Ich zgłaszanie było prawem podmiotu zgłaszającego listę kandydatów, nie był to jednak obowiązek. Przepisy regulujące ich działanie były bardzo lakoniczne, co musiało utrudniać ich pracę. Mogli jednak zawsze składać uwagi do protokołu komisji wyborczej odnośnie do wyników głosowania i wyborów.

Pobrania

Opublikowane

2019-05-01

Numer

Dział

Artykuły