Demokracja bezpośrednia w Słowenii

https://doi.org/10.26485/SW/2018/25/8

Autor

  • Elżbieta Kużelewska Centre for Direct Democracy Studies, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Słowa kluczowe:

demokracja bezpośrednia; referendum; Słowenia; głosowanie

Abstrakt

Słowenia zaliczana jest do tych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których często przeprowadzane są referenda na szczeblu krajowym. W latach 1996–2016 przeprowadzono 16 referendów ustawodawczych, a pod głosowanie poddano 22 sprawy do rozstrzygnięcia. Była to na tyle znacząca liczba głosowań, że zarówno rząd, jak i Zgromadzenie Państwowe podjęły próbę ograniczenia liczby referendum z obawy o możliwość paraliżu procesu ustawodawczego. Celem artykułu jest analiza prawna instytucji demokracji bezpośredniej w systemie prawnym Słowenii, omówienie roli, jaką pełni referendum w procesie politycznym Słowenii oraz ukazanie następstw nowelizacji konstytucji w 2013 roku odnoszącej się bezpośrednio do ograniczenia kręgu podmiotów uprawnionych do zainicjowania referendum.

Pobrania

Opublikowane

2019-05-01

Numer

Dział

Artykuły