Instytucja obserwatorów społecznych w polskim prawie wyborczym

Autor

  • Jerzy Szukalski Zakład Samorządu Terytorialnego i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie https://orcid.org/0000-0001-9960-7571

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2019/27/1

Słowa kluczowe:

obserwator społeczny, prawo wyborcze, wybory, Kodeks wyborczy, Państwowa Komisja Wyborcza

Abstrakt

W artykule opisano instytucję obserwatorów społecznych w polskim prawie wyborczym. W pierwszej części opracowania przedstawiono genezę nowej instytucji, którą wprowadziła ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dalsza cześć artykułu zawiera omówienie instytucji obserwatorów społecznych w drodze analizy stosownych przepisów znowelizowanego Kodeksu wyborczego oraz uchwał Państwowej Komisji Wyborczej. W konkluzji stwierdzono, że instytucja obserwatorów społecznych, obok funkcjonujących już w polskim prawie wyborczym instytucji mężów zaufania i międzynarodowych obserwatorów wyborów, stanowi istotny instrument kontroli prawidłowości i uczciwości procesu wyborczego. Jak się jednak wydaje głębsza refleksja, dotycząca instytucji obserwatorów społecznych będzie wymagała weryfikacji w praktyce, a do tego potrzebny jest ich udział przynajmniej w kilku procesach wyborczych.

Pobrania

Opublikowane

2019-08-30

Numer

Dział

Artykuły