Postępowanie w „trybie wyborczym” na przykładzie apelacji białostockiej (2011–2017)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2019/27/2

Słowa kluczowe:

Kodeks wyborczy, postępowanie w „trybie wyborczym”

Abstrakt

Artykuł dotyczy postępowań w „trybie wyborczym” na podstawie artykułu 111 Kodeksu wyborczego. Autorka artykułu przeprowadziła badania ilościowe w sądach okręgowych na terenie całej Polski oraz badania jakościowe w sądach okręgowych apelacji białostockiej. Kwerenda akt sądowych dotyczyła lat 2011–2017. Znakomita większość postępowań prowadzonych w sądach w „trybie wyborczym”, dotyczyła wyborów samorządowych, rzadziej wyborów parlamentarnych, jeszcze rzadziej pozostałych rodzajów wyborów (prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego). Badania odpowiadają na pytania: kto jest wnioskodawcą, kto uczestnikiem procesu, jakie żądania wysuwane są we wnioskach, jakie decyzje zapadają w sądach? Postępowania w „trybie wyborczym” odbywają się w specjalnym trybie 24-godzinnym, z przeprowadzonych badań wynika, że dużej części nie udaje się ich zakończyć w terminach narzuconych przez Kodeks wyborczy.

Pobrania

Opublikowane

2019-08-30

Numer

Dział

Artykuły