Problematyka rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych – postulat de lege ferenda

Autor

DOI:

https://doi.org/10.26485/SW/2019/27/3

Słowa kluczowe:

rozpowszechnianie wizerunku, rozpowszechnianie głosu, wybory, członek komisji wyborczej, tajność głosowania, mąż zaufania, obserwator społeczny, wizerunek, utrwalanie wizerunku

Abstrakt

W artykule autor charakteryzuje problematykę rejestrowania oraz rozpowszechniania wizerunku i głosu wyborców oraz członków obwodowych komisji wyborczych. Wśród omawianych zagadnień znalazły się: zasada tajności głosowania, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni, obserwatorzy międzynarodowi, pojęcie wizerunku, jego naruszenia oraz rozpowszechniania, wyborca jako szczegół całości, pojęcie zgromadzenia, problematyka utrwalania wizerunku wyborcy a ograniczenie jego praw obywatelskich w świetle Konstytucji RP oraz RODO, jak również okoliczności uchylające bezprawność utrwalania wizerunku wyborcy oraz członków obwodowych komisji wyborczych.

 

Pobrania

Opublikowane

2019-08-30

Numer

Dział

Artykuły