Contemporary Rationalization of Myths. The Curse of Queen Pasiphae in Modern Polish Prose

Authors

  • Weronika Nawrocka Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny

DOI:

https://doi.org/10.26485/ZRL/2024/67.1/16

Keywords:

Greek mythology; myths; Pasiphae; feminism; femininity

Abstract

Greek myths, which undoubtedly constitute one of the most important pillars of European culture, have always been a source of inspiration for artists. The original heroes were archetypal figures, and their purpose was to attempt to explain the functioning of the world and universal human values even in ancient times. However, the characters presented by later creators will always reflect the times of the author. To what extent, though, can one modify, change, or remove their fundamental characteristics? In my essay, I focus on presenting a phenomenon increasingly encountered in literature, which ancient stories of gods, kings, and heroes also did not avoid, namely: rewriting classical stories according to contemporary ideologies and theories. For analysis, I have chosen two contemporary stories written by Polish female authors. Both deal with the mythological queen of Crete, Pasiphae. After analyzing the stories, I then compare them with the original texts, dating back to times before our era. I come to the conclusion that it is untrue to claim, as commonly stated, that there is a lack of female characters in mythology — the problem lies in their later adaptations, not in the authentic stories. With that being said, in my essay, I attempt to present the character of Pasiphae in her full femininity, as she was seen in antiquity, unrestricted by any social norms.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apollodor (2018), Biblioteka opowieści mitycznych, przeł. T. Mojsik, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Beard Mary (2018), Kobiety i władza. Manifest, przeł. E. Hornowska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.

Blumenfeld-Kosinski Renate (1996), The Scandal of Pasiphae: Narration and Interpretation in the „Ovide moralisé”, „Modern Philology” nr 93(3), www.jstor.org/stable/438324 [dostęp: 12.03.2024].

Chadzinikolau Nikos (1991), Mity greckie, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław.

Cixous Hélène (1993), Śmiech meduzy, przeł. A. Nasiłowska „Teksty Drugie” nr 4/5/6(22/23/24).

Euripides (1998), The Cretans, przeł. P.T. Rourke, diotima-doctafemina.org/translations/greek/euripides-kretes-fr-472e-k [dostęp: 12.03.2024].

Głos Mikołaj (2023), Kto uratuje Ariadnę? — palingeneza kreteńskiego mitu w popfeministycznych retellingach (na przykładzie „Pani labiryntu” Magdy Knedler i Ariadny Jennifer Saint), „Zagadnienia Rodzajów Literackich” t. 66, nr 1(145), DOI: 10.26485/ZRL/2023/66.1/18.

Graves Robert (1974), Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, Wydawnictwo Etiuda, Warszawa.

Haynes Natalie (2023), Puszka Pandory. Kobiety w mitologii greckiej, przeł. N. Szling, W.A.B., Warszawa.

Heinrichs Katherine (1990), The Myths of Love: Classical Lovers in Medieval Literature, Pennsylvania State University Press, Filadelfia.

Jastrun Mieczysław (1962), Mit śródziemnomorski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Kierkegaard Søren (1972), Bojaźń i drżenie, przeł. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa.

Kuźma-Markowska Sylwia (2014), Herstory (herstoria) [w:] Encyklopedia gender. Płeć w kulturze, red. A. Grodzka, M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E. Serafin, A. Wróbel, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa.

Lasoń-Kochańska Grażyna (2004), Córki Penelopy: kobiety wobec baśni, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” t. 3, bazhum.muzhp.pl/media/files/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3-s173-182/Slupskie_Prace_Filologiczne_Seria_Filologia_Polska-r2004-t3-s173-182.pdf [dostęp: 12.03.2024].

Palajfatos (2022), Opowieści niewiarygodne, przeł. A. Kotlińska-Toma, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław.

Palingeneza mitu w literaturze XX i XXI wieku (2014), red. M. Klik, J. Zych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Parandowski Jan (1992), Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Wydawnictwo Puls, Kraków.

Plebanek Grażyna (2022a), Pieśni Królowej [w:] Ziarno granatu. Mitologia według kobiet, red. P. Goźliński, Wydawnictwo Agora, Warszawa.

Plebanek Grażyna (2022b), Po co nam dzisiaj mity? [wywiad], www.grazynaplebanek.pl/wywiady/18 [dostęp: 12.03.2024].

Reckford Kenneth J. (1974), Phaedra and Pasiphae: the Pull Backward, „Transactions of the American Philological Association” nr 104, www.jstor.org/stable/2936095 [dostęp: 12.03.2024].

Wawryk Joanna (2023), Mity z kobiecej perspektywy (wokół „Ziarna granatu”), „Pro Libris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne” nr 5(86).

Wieczorek Lidia (2023), „Prze-pisywanie” w literaturze najnowszej. Upominanie się o kobiece prawa w antologii „Ziarno granatu”, „Acta Neophilologica” t. 1, nr XXV, DOI: 10.31648/an.8683.

Ziarno granatu. Mitologia według kobiet (2022), red. P. Goźliński, Wydawnictwo Agora, Warszawa.

Żylińska Jadwiga (1972), Kapłanki, Amazonki i Czarownice, Wydawnictwo Kopia, Warszawa.

Downloads

Published

2024-06-18

How to Cite

Nawrocka, W. (2024). Contemporary Rationalization of Myths. The Curse of Queen Pasiphae in Modern Polish Prose. Zagadnienia Rodzajów Literackich The Problems of Literary Genres, 67(1), 193–207. https://doi.org/10.26485/ZRL/2024/67.1/16