Adres Redakcji | Editorial address
Uniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Kultury Współczesnej, Katedra Teorii Literatury
ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Poland

Adres Wydawcy | Publisher address
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 90-505 Łódź, Poland

Główna osoba do kontaktu

prof. Jarosław Płuciennik
Redaktor Naczelny

Wsparcie techniczne

Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Tel. (+48) 661 626 200