DLA AUTORÓW

Punktacja MEiN 2021 r. - 20 punktów.

Opłaty: Redakcja i Wydawca czasopisma NIE pobierają żadnych opłat od autorów za zgłoszenie, proces redakcyjny (APC) ani za publikację tekstów. Teksty ukazują się online w formacie open access bezpłatnie w momencie opublikowania. Autorzy artykułów (dział Rozprawy) otrzymują jeden bezpłatny egzemplarz autorski wydania drukowanego. Wersję drukowaną czasopisma można zakupić na stronie wydawcy.

Autor ma możliwość wybrania licencji CC spośród dwóch: CC BY 4.0 oraz CC BY-NC-ND 4.0.  

Informacje o działach czasopisma i tematyce są dostępne w zakładce “O czasopiśmie”. Prosimy również o zapoznanie się z zakładkami dotyczącymi etyki, zasad recenzowania oraz polityki open access.

Wszystkie artykuły powinny mieć abstrakt, słowa kluczowe i tytuł w języku angielskim. Abstrakt powinien mieścić się w przedziale 200–250 słów i być przygotowany zgodnie ze standardami naukowymi – zob. rekomendacje Redakcji zawarte w eseju: http://czasopisma.ltn.lodz.pl/index.php/Zagadnienia-Rodzajow-Literackich/article/view/1323

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail Redakcji: zrl@uni.lodz.pl.

Przed nadesłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami redakcyjnymi dostępnymi w oddzielnej zakładce, również jako plik do pobrania. Teksty przygotowane niezgodnie ze wskazówkami redakcyjnymi nie będą rozpatrywane.

Wysyłając do nas abstrakt, autorzy jednocześnie zgadzają się na opublikowanie adresu e-mail, afiliacji i identyfikatora ORCID w przypadku przyjęcia artykułu do druku.