Indeksowanie, archiwizacja i widoczność

Publikacje w formacie open access dostępne są na platformie czasopisma będącej własnością wydawcy (zob. Wydania Online) - wszystkie zeszyty od 2011 roku. 

Wszystkie numery od 1958 roku są udostępniane w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.

Czasopismo jest indeksowane w bazach i wyszukiwarkach naukowych: PBN, Index CopernicusCEEOL, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus, DOAJGoogle Scholar, Sherpa RomeoMost Wiedzy, Arianta i CrossRef(DOI).