Indeksowanie i widoczność

Publikacje w formacie open access dostępne są na platformie czasopisma będącej własnością wydawcy (zob. Wydania Online) - wszystkie zeszyty od 2011 roku. Planowane jest udostępnienie również zeszytów archiwalnych.

Czasopismo jest indeksowane w bazach i wyszukiwarkach naukowych: PBN/POL-Index, Index CopernicusCEEOL, EBSCOhost, CEJSH, ERIH Plus, Google ScholarMost Wiedzy, Arianta i CrossRef(DOI).

 

  

 

 

(ICV: 2019 - 90.79; 2018 - 87.40; 2017 - 87,88)