• Transmedialne narracje drugoosobowe
  Tom 65 Nr 4 (2022)

  REDAKTORZY TOMU: Joanna Jeziorska-Haładyj, Magdalena Rembowska-Płuciennik

  Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

  03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_res3.p        logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Sonda umysłu genologicznego: solarpunk, parabola etc.
  Tom 65 Nr 3 (2022)
  REDAKTOR TOMU: Jarosław Płuciennik

  Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

  03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_res3.p        logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Kulturotwórczy potencjał dyskursu o rodzinie
  Tom 65 Nr 2 (2022)

  REDAKTORKI TOMU: Ewa Kraskowska, Anna Zatora

  Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

  03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_res3.p        logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

   

 • Uchodźstwo, emigracja i twórczość Abdulrazaka Gurnaha
  Tom 65 Nr 1 (2022)

  REDAKTORKI TOMU: Natalia Lemann, Donna Landry

  Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

  03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_res3.p        logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Ekstrawagancje i reportaże
  Tom 64 Nr 4 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTOR TOMU: Jarosław Płuciennik

 • Epistolografia jako wyzwanie
  Tom 64 Nr 3 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTORKA TOMU: Magdalena Wasąg

 • Biografia jako gatunek "zmącony"
  Tom 64 Nr 2 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTORKA TOMU: Agnieszka Dauksza

 • Katastrofa i kryzysy
  Tom 64 Nr 1 (2021)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

  REDAKTORZY TOMU: Anna Barcz, Jarosław Płuciennik

 • Sound Studies
  Tom 63 Nr 4 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTORKI TOMU: Kinga Sygizman, Beata Śniecikowska

 • Tom 63 Nr 3 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTOR TOMU:  Jarosław Płuciennik

 • Film-Media-Literatura
  Tom 63 Nr 2 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTOR TOMU: Małgorzata Jakubowska

 • Speculative Genre
  Tom 63 Nr 1 (2020)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

  REDAKTORZY TOMU: Katarzyna Ostalska, Tomasz Fisiak

 • Tom 62 Nr 4 (2019)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 62 Nr 3 (2019)
  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 62 Nr 2 (2019)

  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 62 Nr 1 (2019)

  Wydano z pomocą finansową:
  - Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych".
  - Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

     logo_mnisw_pl_w6.jpg              logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg 

 • Tom 61 Nr 4 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Tom 61 Nr 3 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Tom 61 Nr 2 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

 • Tom 61 Nr 1 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

##common.pagination##