Tom 76 (2021)

					Pokaż Tom 76 (2021)
TEMAT TOMU: Literatura staropolska. Tradycje tekstów dawnych
REDAKCJA NAUKOWA TOMU: Michał Kuran, Witold Wojtowicz
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Wydano z pomocą finansową Zakładu Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych w Instytucie Filologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego.

Logo_MKDNiS_kolorowe_res_2.jpg        logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res31.jpg

 

Opublikowane: 2021-10-27
 • OD REDAKCJI

  Michał Kuran, Witold Wojtowicz
  9-26
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/0
 • EDITORIAL

  Michał Kuran, Witold Wojtowicz
  27-44
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/01

Artykuły - Tradycje

 • OMNES SUNT WANDALI DICTI. ZNACZENIE ETNONIMU „WANDALOWIE” W POLSKIEJ TRADYCJI HISTORIOGRAFICZNEJ OKRESU ŚREDNIOWIECZA

  Adam Krawiec
  47-73
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/1
 • NEOSARMATYZM I NOWOCZESNOŚĆ – PRÓBA DOPRECYZOWANIA ZAGADNIENIA

  Paweł Bohuszewicz
  75-93
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/2

Artykuły - LITERATURA A RELIGIA

Artykuły - RETORYKA I KOMUNIKACJA LITERACKA

Artykuły - ADAPTACJA LITERACKA

Artykuły - REWIZJE

 • OPARTA NA ETYMOLOGII METODA REKONSTRUKCJI FRAGMENTÓW TEKSTÓW SAKRALNYCH POGAŃSKICH SŁOWIAN. USTNIE PRZEKAZYWANA POEZJA WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA

  Jolanta Doschek
  367-378
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/15
 • CZY FAKTYCZNIE POD GRUNWALDEM ŚPIEWANO BOGURODZICĘ?

  Krzysztof Obremski
  379-393
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/16

Artykuły - OBRAZY

 • POLYPHONIE IM STADTTEXT VON LEMBERG IN DER FRÜHEN NEUZEIT / POLIFONIA TEKSTÓW O LWOWIE WE WCZESNEJ NOWOŻYTNOŚC

  Alois Woldan
  397-422
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/17
 • WINO, CZOSNEK I HANIEBNA ŚMIERĆ. OBRAZ JERZEGO II RAKOCEGO W LITERATURZE POLSKIEJ XVII WIEKU

  László Tapolcai
  423-446
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/18

Artykuły - Pogłosy

 • „ZECHMY SIE ICH NAPATRZYĆ NIE MOGLI”. KULTURA DWORSKA W PEREGRYNACJI MAĆKOWEJ

  Witold Wojtowicz
  449-468
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/19
 • ŻYCIE PO ŻYCIU ISLANDII DANIELA VETTERA: LEKTURA AKTUALIZUJĄCA SONI RAMMER I PIOTRA MILEWSKIEGO

  Dariusz Rott
  469-483
  DOI: https://doi.org/10.26485/PP/2021/76/20