Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie

http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/16

Autor

  • Halina Pelcowa Zakład Historii Języka Polskiego i Dialektologii, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest zwrócenie uwagi na funkcję komunikacyjną gwary dawniej i obecnie w zmienionej cywilizacyjnie, społecznie i kulturowo rzeczywistości wiejskiej. Szczególny nacisk został położony na wartościowanie gwary, jej funkcjonowanie w świadomości użytkowników i innych mieszkańców regionu oraz w budowaniu więzi społecznych o charakterze integrującym i dezintegrującym. Wskazując na status gwary we współczesnej rzeczywistości wiejskiej, zauważamy jej wyraźną ambiwalentność – od całkowitej negacji i łączenia wyłącznie z przeszłością po pełną akceptację. Gwara może być niepotrzebnym balastem obciążającym, ale też elementem dziedzictwa, tożsamości oraz nośnikiem pamięci społecznej i kulturowej.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-08

Jak cytować

Pelcowa, H. (2018). Gwara w kontakcie – gwara w konflikcie: http://doi.org/10.26485/RKJ/2017/64/16. Rozprawy Komisji Językowej, 64, 233–245. Pobrano z https://czasopisma.ltn.lodz.pl/Rozprawy-Komisji-Jezykowej/article/view/153

Numer

Dział

Artykuły