Postępowanie sądowe w sprawach związanych z rozpowszechnianiem nieprawdy w kampanii wyborczej

https://doi.org/10.26485/SW/2018/26/2

Autor

  • Paweł Raźny Centrum Studiów Wyborczych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Abstrakt

Obecność przepisów regulujących tzw. tryb wyborczy postępowania sądowego czyni zadość obowiązkowi państwa w zakresie stanowienia norm mających zapewnić uczciwość kampanii wyborczej, tak aby obywatele mogli podejmować rozsądne decyzje wyborcze oparte na prawdziwych informacjach, a jej aktywni uczestnicy mieli zagwarantowaną możliwość skutecznego dochodzenia ochrony dóbr osobistych, które mogłyby zostać naruszone w przypadku rozpowszechniania nieprawdy. Autor charakteryzuje okoliczności pozwalające wszcząć postępowanie w tym trybie, roszczenia przysługujące jego uczestnikom oraz konstrukcję procedury sądowej, która się na nie składa.

Pobrania

Opublikowane

— zaktualizowane 2018-12-30

Numer

Dział

Artykuły