POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo wydawane jest w formacie Open Access.
Od 2019 roku artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons:
Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND)
lub Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) 

COPYRIGHT: Łódzkie Towarzystwo Naukowe & Autorzy

PUNKTACJA MEiN 2021: 40 punktów

Aktualny numer

Tom 65 Nr 4 (2022): Transmedialne narracje drugoosobowe

REDAKTORZY TOMU: Joanna Jeziorska-Haładyj, Magdalena Rembowska-Płuciennik

Czasopismo dofinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Wydano z pomocą finansową Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

03_znak_podstawowy_mono_biale_tlo_res3.p        logo_filolog_ul_h_pl_rgb_res22.jpg

Opublikowane: 2023-02-15
Wyświetl wszystkie numery