• Tom 34 (2022)

  Czasopismo dofinansowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  wpia_transparent_pl.png

 • Tom 33 (2022)

  Czasopismo dofinansowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  wpia_transparent_pl.png

 • Tom 32 (2021)

  Czasopismo dofinansowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  wpia_transparent_pl.png

 • Tom 31 (2021)

  Czasopismo dofinansowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  wpia_transparent_pl.png

 • Tom 30 (2020)

  Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 132/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_mnisw_pl_w6.jpg     wpia_transparent_pl.png

 • Tom 29 (2020)

  Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 132/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_mnisw_pl_w6.jpg     wpia_transparent_pl.png

 • Tom 28 (2019)

  Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 132/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_mnisw_pl_w6.jpg    wpia_transparent_pl.png

 • Tom 27 (2019)

  Czasopismo dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 132/WCN/2019/1 stanowiących pomoc przyznaną w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" oraz przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  logo_mnisw_pl_w6.jpg  wpia_transparent_pl1.png

 • Tom 26 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  wpia_transparent_pl1.png

 • Tom 25 (2018)

  Wydano z pomocą finansową Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

  wpia_transparent_pl1.png